Β’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ι: Περιβάλλον

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
PHE_01. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία & Τοξικολογία 5 125 25 15 Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη
PHE_02. Μικροβιολογία Περιβάλλοντος 5 125 25 15 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος, Κολονίτσιου Φεβρωνία, Μαυρίδου Αθηνά, Μπελούκας Απόστολος
PHE_03. Νέες Τεχνολογίες στην Υγιεινή Περιβάλλοντος 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος, Λεοτσινίδης Μιχαήλ Βανταράκης Απόστολος,  Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη
PHE_04. Πρακτική Εργασία Ι 8 200 50 150 Βανταράκης Απόστολος, Γώγος Χαράλαμπος Μέλη ΔΕΠ ΜΠΣ

Κατεύθυνση ΙΙ: Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
PHP_01. Προαγωγή & Αγωγή Υγείας 3 75 15 15 Δημητρίου Γαβριήλ Φούζας Γεώργιος, Σταμάτης Παναγιώτης, Παράσχου Βασίλειος, Τριανταφύλλου Δήμητρα, Φούζας Σωτήριος, Καρατζά Αγγελική, Γιαννακόπουλος Ιωάννης
PHP_02. Διατροφή και Υγεία 2 50 10 15 Λεοτσινίδης Μιχαήλ Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Μανιός Γιάννης, Κανελλάκης Σπύρος
PHP_03. Παγκόσμια Δημόσια Υγεία (Global Public Health) 2 50 10 15 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος, Χατζηπαναγιώτου Στυλιανός
PHP_04. Κοινωνική & Προληπτική Ιατρική 3 75 15 15 Σπυροπούλου Δέσποινα

Καρδαμάκης Δημήτριος, Σπυροπούλου Δέσποινα, Μαστρονικολής Νικόλαος, Ελλούλ Ιωάννης, Σουρτζή Παναγιώτα, Κυριαζοπούλου Βενετσάνα, Στεφάνου Ευγενία, Παξινός Θεόδωρος

PHP_05. Οργάνωση Συστημάτων Υγείας-Πολιτικές Υγείας 3 75 15 15 Βανταράκης Απόστολος, Πισιμίσης Θεόδωρος Πισιμίσης Θεόδωρος
PHP_06. Πρακτική Εργασία ΙΙ 8 200 50 150 Βανταράκης Απόστολος,      Γώγος Χαράλαμπος Μέλη ΔΕΠ ΜΠΣ

Μαθήματα Επιλογής

Τίτλος μαθήματος ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
PHC_01. Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος, Τριανταφύλλου Δήμητρα, Θωμόπουλος Γεώργιος, Σεϊντή Βασιλική, Πέππα Μπέττυ
PHC_02. Υγιεινή Τροφίμων 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος, Οικονόμου Ευάγγελος Οικονόμου Ευάγγελος, Γούσια Παναγιώτα, Μπίρμπα Αγγελική
PHC_03. Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 3 75 15 10 Κολονίτσιου Φεβρωνία Κολονίτσιου Φεβρωνία, Δημητρίου Γαβριήλ, Γκέντζη Δέσποινα, Λαγκαδινού Μαρία, Λέκκου Αλεξάνδρα, Ασημακόπουλος Στυλιανός, Γιορμέζης Νικόλαος
PHC_04. Ζωονόσοι/Αναδυόμενα λοιμώδη και Τροπικά νοσήματα 3 75 15 10 Γώγος Χαράλαμπος, Ακινόσογλου Καρολίνα Γώγος Χαράλαμπος, Γκέντζη Δέσποινα, Τριαντός Χρήστος, Ασημακόπουλος Στυλιανός, Πάνος Γεώργιος, Ακινόσογλου Καρολίνα, Λεωνίδου Λυδία
PHC_05. Οικονομικά της Υγείας 3 75 15 10 Κουνετάς Κωνσταντίνος Κουνετάς Κωνσταντίνος, Παπαθανασόπουλος Φώτης
PHC_06. Μεθοδολογία Έρευνας & Εφαρμογές στη Δημόσια Υγεία 3 75 15 10 Ακινόσογλου Καρολίνα, Γελαστοπούλου Ελένη Γελαστοπούλου Ελένη, Ακινόσογλου Καρολίνα, Γώγος Χαράλαμπος, Γραφανάκη Κατερίνα, Γεωργακόπουλος Αναστάσιος, Δελαστίκ Α-Λ
PHC_07. Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική 3 75 15 10 Παναγιωτακόπουλος Χρήστος Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Παναγιωτακόπουλος Θεόδωρος, Γκορίλας Θωμάς, Καρατράντου Ανθή, Βερύκιος Βασίλειος  
PHC_08. Βιοηθική 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος
PHC_09. Σχεδιασμός μελέτης: Γράφοντας μια ερευνητική πρόταση 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος, Ακινόσογλου Καρολίνα Βανταράκης Απόστολος, Ακινόσογλου Καρολίνα