Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων, παρουσιάσεων και εργασιών του μαθήματος.

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 4 ενότητες.

Ενότητες

1. Καταγραφή και αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης

2. Ανθρωπομετρία και σύσταση σώματος

3. Καταγραφή και αξιολόγηση της ενεργειακής δαπάνης και του ενεργειακού ισοζυγίου.

4. Τροφές – συστατικά τροφίμων (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες, άλατα)

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1105/