Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Θα περιγραφούν όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία. Επίσης θα αναλυθούν νέες τεχνολογίες επεξεργασίας του περιβάλλοντος και των τροφίμων.

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 5 ενότητες

Ενότητες (Ενδεικτικά κάποιες τεχνολογίες)

Μοριακές μέθοδοι στο περιβάλλον

  • GIS
  • Εκτίμηση Επικινδυνότητας στο περιβάλλον
  • Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία του υδάτινου περιβάλλοντος
  • Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία αποβλήτων/απορριμμάτων
  • Νέες τεχνολογίες στην επεξεργασία τροφίμων
  • Ανθρώπινη Βιο-παρακολούθηση

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1089/