Η Γραμματεία και οι καθηγητές του ΠΜΣ επικοινωνούν με τους φοιτητές/τριες μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://publichealth.med.upatras.gr/.

Για το λόγο αυτό προτείνεται να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα και να ενημερώνεστε καθημερινά. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να έχετε ενημέρωση για θέματα που αφορούν: στις σπουδές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, φοιτητικές παροχές, δραστηριότητες του ΠΜΣ, κ.ά. Μπορείτε επίσης να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: https://med.upatras.gr. και του Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.upatras.gr/   και να έχετε επιπλέον ενημέρωση.

Η Γραμματεία του Τμήματος και η Γραμματεία του ΠΜΣ, υποστηρίζει τους φοιτητές τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και αφού αποφοιτήσουν. Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΠΜΣ γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

α) ηλεκτρονικά: mscpubhealth@upatras.gr θέτοντας τα ερωτήματα ή τα αιτήματά σας. Η χορήγηση πιστοποιητικών γίνεται τόσο από τη Γραμματεία

β) τηλεφωνικά: 2610-969876 και

γ) με φυσική παρουσία, κατόπιν ραντεβού και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, του ΕΟΔΥ (χρήση μάσκας, αποστάσεων).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι ειδικά σχεδιασμένο για να επιτρέπει την παρακολούθηση των μαθημάτων από τους εργαζόμενους φοιτητές. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δύο (2) μη συνεχόμενα τριήμερα το μήνα, τις ημέρες Πέμπτη (απόγευμα) και Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί και απόγευμα).

Πρόκειται για μια πύλη: https://progress.upatras.gr/ των φοιτητών και των καθηγητών, όπου δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας προφίλ για κάθε φοιτητή/τρια (Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου, Τμήμα κ. ά.), εγγραφής των φοιτητών στα μαθήματα ανά εξάμηνο φοίτησης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθώς και η προβολή των βαθμολογημένων μαθημάτων του φοιτητή. Η πύλη παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή/τρια να βρει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στις σπουδές του.

H πλατφόρμα e-class (https://eclass.upatras.gr/)  είναι μια πύλη ηλεκτρονικών μαθημάτων, όπου αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα, δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω ανακοινώσεων των διδασκόντων, υποβολής εργασιών, καθώς και διενέργειας εξετάσεων. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω εγγραφής στη διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι οι χρήστες να διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό (email@upatras.gr). Η σύνδεση των φοιτητών γίνεται μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού τους.

Ναι. Η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική και ολοκληρώνεται στο Γ’ εξάμηνο (60 ECTS). Με αιτιολογημένο αίτημα μπορεί να δοθεί η δυνατότητα παράτασης για τρία επιπρόσθετα εξάμηνα. Αναλυτικότερες πληροφορίες αναφορικά με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας θα βρείτε στον Οδηγό Σπουδών, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Τμήματος – Τμηματικό Συντονιστή του Tμήματος Ιατρικής για το πρόγραμμα Erasmus (Καγκάδη Γεώργιο kagadis@upatras.gr). Πριν από τη συνάντηση με τον συντονιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε περιηγηθεί στη σελίδα του ERASMUS+ του τμήματος και του ΠΠ και έχετε διαβάσει τις σχετικές πληροφορίες

Η αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) υποβάλλεται από τους/τις φοιτητές/τριες ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://academicid.minedu.gov.gr/, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και αφού προηγηθεί η χορήγηση αριθμού μητρώου και ηλεκτρονικών Ιδρυματικών κωδικών. Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για 3 εξάμηνα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Το πρόγραμμα των τριημέρων των μαθημάτων του ΠΜΣ ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ πολύ έγκαιρα (πριν την αρχή του εξαμήνου για όλη την περίοδο), ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι φοιτητές να ρυθμίζουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται με συνδυασμό εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας και υβριδικής διδασκαλίας (ταυτόχρονη δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι ειδικά σχεδιασμένο για να επιτρέπει την παρακολούθηση των μαθημάτων και από φοιτητές που διαμένουν εκτός Πατρών. Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται με συνδυασμό εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας (σε ποσοστό 35%) και υβριδικής διδασκαλίας (ταυτόχρονη δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να αποφεύγεται η καθυστερημένη προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρηση των φοιτητών. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει επαρκώς κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις), αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 70% των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος. Ο κανονισμός περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Επιπρόσθετα, θα βρείτε αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Ναι. Με βάση τον επικαιροποιημένο κανονισμό υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης με διπλάσια διάρκεια από την κανονική.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS), με δυνατότητα παράτασης για άλλα 3 εξάμηνα.

Μετά το τέλος του 1ου εξαμήνου ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του. Η δυνατότητα αναστολής ορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ. Επιπρόσθετα, ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για παράταση εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του. Η δυνατότητα παράτασης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.

Εάν ένας τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά γλωσσομάθειας, η επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του ΠΜΣ, θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.700 € (δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ) και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις των 900 € (εννιακοσίων ευρώ).

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ο οποίος γνωστοποιείται κατά την εγγραφή στο ΠΜΣ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες δύο (2) δόσεις καταβάλλονται σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες στην αρχή κάθε εξαμήνου που γνωστοποιούνται στους φοιτητές κατά την έναρξη της φοίτησης στο ΠΜΣ. Στα δικαιολογητικά εγγραφής περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η κατάθεση της 1ης δόσης των τελών φοίτησης, ανεξάρτητα αν δικαιούται στη συνέχεια ο/η φοιτητής/τρια την υποτροφία (γίνεται επιστροφή χρημάτων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας)

Με την εγγραφή σας, πρέπει να υποβάλλετε Αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, εάν θεωρείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό και στο νόμο για τα ΑΕΙ. Ενώ γενικά η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ, σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας ή απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α δεν υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.  Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ.  Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

Δίνονται 3 αριστεία στους 3 πρώτους αριστεύσαντες

Η έναρξη νέου κύκλου σπουδών γίνεται κάθε Μάρτιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός του μηνός Ιανουαρίου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και στον τοπικό και πανελλαδικό τύπο και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ιδίου ακαδημαϊκού έτους (κάθε Φεβρουάριο του ακαδημαϊκού έτους) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο εντός  του μηνός Μαρτίου.

Η επιλογή γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων ΕΑΥ κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα  που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο  του ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο  προπτυχιακό  επίπεδο, την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, την γνώση της αγγλικής γλώσσας και τη συνέντευξη. Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 60 μόρια και κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά βάση της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν.

Η συνέντευξη πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών ΔΕΠ, σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Για τη γενική επιστημονική και επιστημολογική καλλιέργεια του υποψηφίου δίνεται έμφαση ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τη γνώση του για τα θέματα του ΠΜΣ. Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Επιτροπή αξιολογεί την συστηματική επιστημονική ενημέρωση του υποψήφιου, τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του και τη θέλησή του να συμμετάσχει στο ΠΜΣ, καθώς και την επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου, τη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος.