ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ:
Καθηγητής Αναστάσιος Αθανασόπουλος Τηλ. 2610 969149
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 
Καθηγητής Γεώργιος Λ. Αντωνάκης Τηλ. 2610 994657
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ:
Καθηγητής Απόστολος Βανταράκης Τηλ. 2610 969875
ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ:
Καθηγητής Γαβριήλ Δημητρίου Τηλ. 2610 999466

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 Α. Βανταράκης Τηλ. 2610 969875
2 Ε. Γελαστοπούλου Τηλ. 2610 969878
3 Κ. Ακινόσογλου Τηλ. 2610 999582
4 Γ. Δημητρίου, Αναπλ. Διευθυντής Τηλ. 2613 603466
5 Δ.Γκέντζη Τηλ. 2610 999466

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματεία Τμήματος και ΠΜΣ

Ψαρρά Παναγιώτα

Τηλ. 2610 969169

Διοικητική Υποστήριξη ΠΜΣ

Παπαϊωάννου Σπύρος

Τηλ. 2610 969876