ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ:
Καθηγητής Δημήτρης Καρδαμάκης Τηλ. 2610 969149
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 
Καθηγητής Παναγιώτης Μέγας Τηλ. 2610 994657
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ:
Καθηγητής Απόστολος Βανταράκης Τηλ. 2610 969875
ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ:
Καθηγητής Γαβριήλ Δημητρίου Τηλ. 2610 999466

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 Α. Βανταράκης Τηλ. 2610 969875 Fax: 2610 969875
2 Ε. Γελαστοπούλου Τηλ. 2610 969878 Fax: 2610 997215
3 Χ. Γώγος Τηλ. 2613 603737 Fax: 2610 999740
4 Γ. Δημητρίου, Αναπλ. Διευθυντής Τηλ. 2610 999466 Fax: 2610 994683
5 Μ. Λεοτσινίδης Τηλ. 2610 969112 Fax: 2610 969880

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματεία Τμήματος και ΠΜΣ

Ψαρρά Παναγιώτα

Τηλ. 2610 969169

Fax: 2610 996103

Διοικητική Υποστήριξη ΠΜΣ

Σερμεντζέλη Μαρία

Τηλ. 2610 969876

Fax: 2610 969876