Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Να συμμετέχει ο φοιτητής σε μια ολοκληρωμένη πρακτική εργασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα χώρο εργασίας. Να ολοκληρώσει τη συγγραφή και παρουσίας μιας εργασίας σε θέματα Προληπτικής και Κοινωνικής Ιατρικής . Η πρακτική εργασία μπορεί να αποτελεί και αρχική προετοιμασία για τη διπλωματική εργασία.

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 3 ενότητες. Την βιβλιογραφική αναζήτηση του θέματος, την υλοποίηση της εργασίας και την συγγραφή της εργασίας.

Ενότητες

Την ευθύνη για κάθε εργασία θα την έχουν μέλη ΔΕΠ. Η εργασία θα είναι πρωτότυπη και μπορεί να είναι ανασκοπική ή πειραματική και θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του εξαμήνου και θα παρουσιαστεί σε συγκεκριμένη ημέρα στο τέλος του εξαμήνου σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί. Η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρους εργασίας ή στο χώρο του Πανεπιστημίου.