Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο ”Δημόσια Υγεία- Public Health”, ακαδ. έτους 2023-2024

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόκειται να λειτουργήσει….

Ανακοίνωση έναρξης επικαιροποιημένου ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία-Public Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024

Ανακοίνωση έναρξης του νέου Επικαιροποιημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-Public Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024, με επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας.