Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health».

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία-Public Health» στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 26500 Ρίο Πάτρα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή από 02.02.24 έως και 20.02.24.

Επισυναπτόμενα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – PUBLIC HEALTH 2023 2024