Ανακοίνωση – ΦΕΚ 3244/24-6-2022

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 3244/24-6-2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1366/20840/28.6.2018 απόφασης (Β΄ 2969 Διόρθωση Σφαλμάτων Β΄ 212/2019) και της υπ’ αρ. 1741/25233/30.7.2018 (Β΄ 3856) απόφασης του κανονισμού (Διόρθωση Σφαλμάτων Β΄ 4836/2019) του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health»