Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ Δημόσια Υγεία, και συγκεκριμένα από 1 Μαρτίου έως και 11 Μαρτίου.