Ανακοίνωση έναρξης επικαιροποιημένου ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία-Public Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024

Ανακοίνωση έναρξης του νέου Επικαιροποιημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-Public Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024, με επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας.