Ανακοινώνεται η έναρξη του νέου Επικαιροποιημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-Public Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024, με επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας.

Σε νέα ανακοίνωση, μέσα στον Ιανουάριο, θα υπάρξει νέα ενημέρωση προς τους  υποψηφίους για την διαδικασία και ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έντυπα.

Συνημμένα:

  1. Ανακοίνωση έναρξης επικαιροποιημένου ΠΜΣ Δημόσια Υγεία_2023-2024
  2. Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία με νέο νόμο_Υπό έγκριση