Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία – Public Health” για το ακαδ. έτος 2022-2023, καθώς και η αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία – Public Health» στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών

26500 Ρίο Πάτρα

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

Επισημαίνεται, ότι η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία – Public Health” θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 7.11.2022 έως και 20.01.2023.

Επισυναπτόμενα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ PUBLIC HEALTH

ΑΙΤΗΣΗ για εισαγωγή στο ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ PUBLIC HEALTH