Σας ενημερώνουμε ότι το χειμερινό εξάμηνο προγραμματίζεται να ξεκινήσει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο “Κατάρτιση σε Κρίσιμους Τομείς της Δημόσιας Υγείας” από το ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Απόστολο Βανταρα΄κη, Καθηγητή Υγιεινής, Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στις αρχές της Δημόσιας Υγείας και τους κρίσιμους τομείς που την αφορούν, για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη αντίληψη. Η προαγωγή και αγωγή υγείας που η έλλειψή τους φάνηκε τόσο έντονα στην πανδημία, θα προκύψει και μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Υγείας και  ειδικά στις νέες συνθήκες.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με:

α) κρίσιμους τομείς που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, όπως η Ενιαία Υγεία, η Εκτίμηση Επικινδυνότητας στην Υγεία, η Προαγωγή Υγείας, η Αγωγή Υγείας

β) τα ζητήματα της πρόληψης και προαγωγής υγείας στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας και των νέων συνθηκών,

γ) τα θέματα που σχετίζονται και την ποιότητα ζωής του ατόμου και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://kedivim.upatras.gr/courses/katartisi-se-krisimoys-tomeis-tis-dim/