Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι ακόλουθοι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των διαλέξεων, παρουσιάσεων και εργασιών του μαθήματος. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Έχουν προσεγγίσει την έννοια της υγείας ανά τους αιώνες, να έχουν εξοικειωθεί με τα διάφορα μοντέλα υγείας και την ολιστική προσέγγιση της υγείας σύμφωνα με τον ΠΟΥ
  • Είναι σε θέση να περιγράφουν τους παράγοντες που καθορίζουν την υγεία: Κληρονομικότητα, Περιβάλλον, (φυσικό, δομημένο, Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, κοινωνικές ανισότητες και υγεία) Συμπεριφορά, Εργασία, Υπηρεσίες υγείας
  • Γνωρίζουν την έννοια της προαγωγής υγείας, τους σκοπούς, τους στόχους της, τις προτεραιότητες καθώς και τους τομείς εφαρμογής της
  • Γνωρίζουν την έννοια και τη μεθοδολογία της αγωγής υγείας. Παράλληλα να έχουν εξοικειωθεί με τις εφαρμογές της που αφορούν στην τροποποίηση των συμπεριφορών υγείας (κάπνισμα, διατροφή, κατανάλωση αλκοόλ, σωματική άσκηση κα)
  • Αντιλαμβάνονται την έννοια της πρόληψης και την εφαρμογή της στην ιατρική (πρωτογενής, δευτερογενής , τριτογενής κα)
  • Γνωρίζουν τα σύγχρονα νοσήματα που απειλούν τη δημόσια υγεία (λοιμώδη – μεταδοτικά και μη μεταδοτικά νοσήματα, ψυχικά νοσήματα) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Είναι εξοικειωμένοι με την έννοια των ανισοτήτων στο χώρο της υγείας

Περιγραφή Μαθήματος

Το πρόγραμμα συνίσταται από 7 ενότητες.

Ενότητες

Ενότητα 1: Τι είναι Υγεία, Ασθένεια, Δημόσια Υγεία -Παράγοντες που καθορίζουν την υγεία

Ενότητα 2: Βασικές αρχές της Προαγωγής Υγείας -Βασικές αρχές Προληπτικής Ιατρικής

Ενότητα 3: Μεθοδολογία Αγωγής & Προαγωγής Υγείας, Θεωρητικά μοντέλα και προσεγγίσεις, θεωρίες τροποποίησης της συμπεριφοράς στο πλαίσιο της Π. Υ.

Ενότητα 4: Μεθοδολογία Αγωγής & Προαγωγής Υγείας α. Σχεδιασμός & Αξιολόγηση παρεμβάσεων Αγωγής & Προαγωγής Υγείας (εφαρμογές τροποποίησης συμπεριφορών υγείας) β. Αξιοπιστία & Εγκυρότητα Μετρήσεων& Κλιμάκων

Ενότητα 5: Χρόνια Μη Μεταδοτικά Νοσήματα (επιδημιολογία, φορτίο νοσηρότητας–θνησιμότητα, παράγοντες κινδύνου) α. Καρδιαγγειακά β. Αναπνευστικά γ. Ενδοκρινολογικά δ. Νευρολογικά ε. Κακοήθεις νεοπλασίες /Καρκίνος δέρματος στ. Ψυχική υγεία ζ.

Ενότητα 6: Λοιμώδη –Μεταδοτικά νοσήματα (γενικές αρχές μικροβιολογίας, ανοσολογίας, επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, γενικές αρχές ανοσοποίησης-Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών παιδιών και ενηλίκων) α. Αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα β. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα -Ιογενή νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αίματος και των παραγώγων του γ. Νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό τροφιμογενη

Ενότητα 7: Ανισότητες στην υγεία

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1053/