Αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία – Public Health” για το ακαδ. έτος 2022-2023, σας ενημερώνουμε ότι θα είναι υβριδικό και η παρακολούθηση των μαθημάτων θα διεξαχθεί κατά μεγάλο ποσοστό εξ’ αποστάσεως.