Β’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση Ι: Υγεία και Περιβάλλον

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
PHΝ_13. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία & Τοξικολογία 2 50 10 15 Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη
PHN_14. Ενιαία Υγεία & Μικροβιολογία Περιβάλλοντος 3 75 15 15 Βανταράκης Απόστολος

Βανταράκης Απόστολος, Κολονίτσιου Φεβρωνία, Μαυρίδου Αθηνά,  Κοτσίρη Ζωή

PHN_15. Νέες Τεχνολογίες στη Δημόσια Υγεία 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος, Λεοτσινίδης Μιχαήλ Βανταράκης Απόστολος,  Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη
PHN_16. Πρακτική Εργασία Ι 8 200 50 150 Βανταράκης Απόστολος, Γώγος Χαράλαμπος Μέλη ΔΕΠ ΜΠΣ
PHN_17. Ειδικά Κεφάλαια Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας και Τοξικολογίας 3 75 15 15 Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη
PHN_18. Παγκόσμια Δημόσια Υγεία 2 50 10 15 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος, Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα

Κατεύθυνση ΙΙ: Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
PHN_19. Προαγωγή & Αγωγή Υγείας 3 75 15 15

Δημητρίου Γαβριήλ,      Δάσιος Θεόδωρος, Παπαχατζή Ελένη

Φούζας Γεώργιος, Σταμάτης Παναγιώτης, Παράσχου Βασίλειος, Τριανταφύλλου Δήμητρα, Φούζας Σωτήριος, Καρατζά Αγγελική, Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Δάσιος Θεόδωρος, Παπαχατζή Ελένη
PHN_20. Διατροφή και Υγεία 2 50 10 15 Λεοτσινίδης Μιχαήλ Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Μανιός Γιάννης, Κανελλάκης Σπύρος
PHN_21. Παγκόσμια Δημόσια Υγεία 2 50 10 15 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος, Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα
PHN_22. Κοινωνική & Προληπτική Ιατρική 3 75 15 15 Σπυροπούλου Δέσποινα

Καρδαμάκης Δημήτριος, Σπυροπούλου Δέσποινα, Μαστρονικολής Νικόλαος, Ελλούλ Ιωάννης, Σουρτζή Παναγιώτα, Κυριαζοπούλου Βενετσάνα, Στεφάνου Ευγενία, Παξινός Θεόδωρος

PHN_23. Οργάνωση Συστημάτων Υγείας-Πολιτικές Υγείας 3 75 15 15 Βανταράκης Απόστολος, Πισιμίσης Θεόδωρος Πισιμίσης Θεόδωρος
PHN_24. Πρακτική Εργασία ΙΙ 8 200 50 150 Βανταράκης Απόστολος,     Γώγος Χαράλαμπος Μέλη ΔΕΠ ΜΠΣ

Μαθήματα Επιλογής

Τίτλος μαθήματος ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
PHN_25. Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος, Τριανταφύλλου Δήμητρα, Θωμόπουλος Γεώργιος, Σεϊντή Βασιλική, Πέππα Μπέττυ
PHN_26. Υγιεινή Τροφίμων 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος, Οικονόμου Ευάγγελος Οικονόμου Ευάγγελος, Γούσια Παναγιώτα, Μπίρμπα Αγγελική
PHN_27. Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις 3 75 15 10 Κολονίτσιου Φεβρωνία Κολονίτσιου Φεβρωνία, Δημητρίου Γαβριήλ, Γκέντζη Δέσποινα, Λαγκαδινού Μαρία, Λέκκου Αλεξάνδρα, Ασημακόπουλος Στυλιανός, Γιορμέζης Νικόλαος
PHN_28. Ζωονόσοι/Αναδυόμενα λοιμώδη και Τροπικά νοσήματα 3 75 15 10 Ακινόσογλου Καρολίνα Γώγος Χαράλαμπος, Γκέντζη Δέσποινα,  Ακινόσογλου Καρολίνα, Τζουβελέκης Α, Σπερνοβασίλης Ν., Τσοχαρίδου Όλγα, Ιωάννου Πέτρος, Χριστάκη Ειρήνη
PHN_29. Οικονομικά της Υγείας 3 75 15 10 Κουνετάς Κωνσταντίνος Κουνετάς Κωνσταντίνος, Παπαθανασόπουλος Φώτης
PHN_30. Μεθοδολογία Έρευνας & Εφαρμογές στη Δημόσια Υγεία 3 75 15 10 Ακινόσογλου Καρολίνα, Γελαστοπούλου Ελένη Γελαστοπούλου Ελένη, Ακινόσογλου Καρολίνα, Γραφανάκη Κατερίνα, Σχινάς Γεώργιος, Δελαστίκ Α-Λ
PHN_31. Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική 3 75 15 10 Βερύκιος Βασίλειος Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Παναγιωτακόπουλος Θεόδωρος, Γκορίλας Θωμάς, Καρατράντου Ανθή, Βερύκιος Βασίλειος  
PHN_32. Βιοηθική 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος, Αμασιάδη Ναταλία
PHN_33. Σχεδιασμός μελέτης: Γράφοντας μια ερευνητική πρόταση 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος, Ακινόσογλου Καρολίνα

Βανταράκης Απόστολος, Ακινόσογλου Καρολίνα,   Κοτσίρη Ζωή

PHN_34. Στατιστικά Υπολογιστικά Πακέτα στην Επιδημιολογία 3 75 15 10 Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη