Α’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μάθημα ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
PHN_01. Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος 4 100 20 15 Βανταράκης Απόστολος, Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη Βανταράκης Απόστολος,  Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Μαυρίδου Αθηνά, Σαζακλή Ελένη, Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα
PHN_02. Εισαγωγή στην Προαγωγή Υγείας – Αγωγή Υγείας – Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική 4 100 20 15 Γκέντζη Δέσποινα, Δημητρίου Γαβριήλ, Καρδαμάκης Δημήτριος Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Βανταράκης Απόστολος, Γκέντζη Δέσποινα, Δημητρίου Γαβριήλ, Ελλούλ Ιωάννης, Καρατζά Αγγελική, Καρκούλιας Κυριάκος, Κωστοπούλου Ειρήνη, Λαγκαδινού Μαρία, Μακατσώρης Θωμάς, Μαραγκός Μάρκος, Κολονίτσιου Φεβρωνία, Τσίγκας Γρηγόρης, Λυκούρας Δημοσθένης, Βερβενιώτη Αγγελική, Πλαχούρη Κερασία,  Τριανταφύλλου Δήμητρα, Φούζας Γεώργιος, Ευθυμιάδου Αλεξάνδρα, Πετρούλια Ιωάννα
PHN_03. Εισαγωγή στη Βιοστατιστική 4 100 20 15 Σακελλαρόπουλος Γεώργιος Μαλεφάκη Σόνια , Οικονόμου Πολυχρόνης, Σακελλαρόπουλος Γεώργιος
PHN_04. Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 4 100 20 15 Γελαστοπούλου Ελένη Γελαστοπούλου Ελένη
PHN_05. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας 3 75 15 10 Ακινόσογλου Καρολίνα, Γελαστοπούλου Ελένη Ακινόσογλου Καρολίνα, Γώγος Χαράλαμπος, Κατσαρόλης Ιωάννης, Γελαστοπούλου Ελένη
PHN_06. Σεμινάρια στη Δημόσια Υγεία 2 25 10 15 Γελαστοπούλου Ελένη Γελαστοπούλου Ελένη, Κούτρας Βασίλης
PHN_07. Στατιστικές Μέθοδοι και εφαρμογή τους στην Επιδημιολογία 3 75 15 10 Τουλούμη Γιώτα Αναλυτής Αντώνης, Πανταζής Νίκος, Τουλούμη Γιώτα

Μαθήματα Επιλογής

Μάθημα ECTS Ώρες εργασίας (25/ECTS) Ώρες διδασκαλίας Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες Συντονιστές Διδάσκοντες
PHN_08. Εφαρμογές της Επιδημιολογίας 3 75 15 10 Γελαστοπούλου Ελένη Γελαστοπούλου Ελένη
PHN_09. Ειδικές Περιπτώσεις στη Επιδημιολογία 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος Βανταράκης Απόστολος, Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα
PHN_10. Δίκαιο Υγείας 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος Μπισμπίκης Γεώργιος
PHN_11. Αρχές της Κοινωνικής Έρευνας 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος, Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα
PHN_12. Εισαγωγή στην Ενιαία Υγεία 3 75 15 10 Βανταράκης Απόστολος, Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη Βανταράκης Απόστολος, Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη