Από το έτος ιδρύσεως του, το ΠΜΣ έχει 344 εγγεγραμμένους φοιτητές εκ των οποίων έχουν αποφοιτήσει οι 257.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία-Public Health» αποκτούν σημαντική και ολοκληρωμένη εξοικείωση και γνώση στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας.
 
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).
 
Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν εργασία σχετική με τις σπουδές τους αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Οι εργαζόμενοι απόφοιτοι με τις πρακτικές γνώσεις που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις άμεσα στο χώρο εργασίας τους.
 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2017-2023

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ_2022-2023

ΦΟΙΤΗΤΕΣ_2023-2024