Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας με το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών έχει ενεργοποιηθεί ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή.

Ο Σύμβουλος Καθηγητής είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής. Για κάθε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια ορίζεται από την αρχή του μεταπτυχιακού προγράμματος και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του ένας Σύμβουλος Καθηγητής.

Σκοπός του θεσμού είναι η παροχή συμβουλευτικού έργου προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και η ενίσχυση της προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Ο Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στο Σύμβουλο Καθηγητή που είναι διαθέσιμος για την υποστήριξη και τη διαχείριση οποιασδήποτε ακαδημαϊκής ή προσωπικής δυσκολίας παρέχοντας στο φοιτητή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση. Επίσης, ο Σύμβουλος Καθηγητής είναι υπεύθυνος για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται στις σπουδές του φοιτητή, αναζητώντας συνεργασία και τρόπους καλύτερης αντιμετώπισής τους με τη Γραμματεία ή τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 

Σχετικά αρχεία

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2021-2022

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2022-2023