Ανακοίνωση για αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» Ακαδ. Έτους 2019-2020

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health», και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10.8.2018 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση καθώς και στην αριθ. 102787/Ζ1/26-6-2019 (ΦΕΚ 2743/3.7.2019 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, να …….

Ανακοίνωση εγγραφών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία-Public Health” Ακαδ. Έτους 2019-2020

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι οι εγγραφές για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες από 26 Φεβρουαρίου έως και 5 Μαρτίου 2020 ……

Ανανέωση εγγραφής και δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» να δηλώσουν την κατεύθυνση και τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 …..

Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία-Public Health” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-PublicHealth» …..

Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διατριβών ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health” στις 17 & 18 Οκτωβρίου 2019

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health”, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα υποστηρίξουν τις μεταπτυχιακές διατριβές τους την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 8:00 π.μ.-17:00 μ.μ. και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 …..

Δήλωση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία-Public Health» να δηλώσουν τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……