Ανακοίνωση εγγραφών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία-Public Health” Ακαδ. Έτους 2019-2020

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι οι εγγραφές για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα πραγματοποιηθούν κατά τις ημερομηνίες από 26 Φεβρουαρίου έως και 5 Μαρτίου 2020 ……

Προκήρυξη για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία-Public Health” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-PublicHealth»