Ηλεκτρονική συμπλήρωση Ερωτηματολογίων για την αποτίμηση των εαρινών μεταπτυχιακών μαθημάτων

Σας πληροφορούμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για την αποτίμηση των εαρινών μεταπτυχιακών μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές …..