Προκήρυξη για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία-Public Health” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-PublicHealth» …..