Ανακοίνωση για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία-Public Health”Ακαδ. Έτους 2018-2019

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία-Public Health», θα πραγματοποιηθούν από 20 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2019 ……