Οι φοιτητές θα πρέπει μετά το πέρας του μαθήματος να είναι σε θέση να:

-Γνωρίζουν την επιδημιολογία και την φυσική ιστορία συχνών χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με γενετικά αίτια, περιβάλλον και συμπεριφορές

-Κατανοούν και εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των νοσημάτων στην κοινότητα

-Εξοικειωθούν με την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στον τομέα της προληπτικής ιατρικής, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα απαρτίζεται από 5 διδακτικές ενότητες συνολικής διάρκειας 20 ωρών.

Ενότητα 1. Γενετική νοσημάτων

Ενότητα 2. Περιβάλλον – Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία

Ενότητα 3. Συμπεριφορές και επίδραση στην υγεία – Παχυσαρκία, κάπνισμα, αλκοολισμός

Ενότητα 4. Προληπτική ιατρική με έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ηλικιωμένοι, μετανάστες

Ενότητα 5. Παρουσιάσεις εργασιών

Ενότητες

• Προγεννητική και μοριακή διάγνωση

• Ακτινοβολία – ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα

• Κάπνισμα και υγεία – «μη επιβλαβές» κάπνισμα

• Παχυσαρκία

• Αλκοολισμός

• Ψυχικά νοσήματα

• Γηριατρικός πληθυσμός – άνοια, πτώσεις

• Πρόληψη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

• Παρουσιάσεις εργασιών

https://eclass.upatras.gr/courses/ MED1178/