Η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στα πλαίσια του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών