Η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 & Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 , στο Τμήμα Ιατρικής (Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 1ος όροφος, Αίθουσα Φροντιστηριακής Διδασκαλίας Α’) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών