Η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στο πλαίσιο του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 , στο Τμήμα Ιατρικής (Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 1ος όροφος, Αίθουσα Φροντιστηριακής Διδασκαλίας Α’) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών