Επισυνάπτεται ανακοίνωση με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία – Public Health” για το ακαδ. έτος 2022-2023, καθώς και αίτηση συμμετοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία – Public Health» στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών

26500 Ρίο Πάτρα

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του «ΠΜΣ Δημόσια Υγεία – Public Health» θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή έως και 31.01.23

Επισυναπτόμενα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – PUBLIC HEALTH 2022 2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ.pdf.pdf

ΑΙΤΗΣΗ για εισαγωγή στο ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ PUBLIC HEALTH