Υπό έγκριση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 βρίσκεται ο νέος κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία – Public Health” (σύμφωνα με το Ν.4757/2022).

  • Δυνατότητα Πλήρους ή μερικής φοίτησης
  • Υβριδικός χαρακτήρας εκπαίδευσης
  • Νέες σύγχρονες εκπαιδευτικές ενότητες σε επίκαιρα ζητήματα Δημόσιας Υγείας
  • Εκπαιδευτική Εκδρομή στο εξωτερικό
  • Εθελοντική συμμετοχή φοιτητών σε φορείς Δημόσιας Υγείας
  • Ημερίδες σε θέματα Δημόσιας Υγείας
  • Υποστήριξη φοιτητών σε συμμετοχή σε συνέδρια
  • Βραβεία αριστείας
  • Απαλλαγή φοιτητών από τα δίδακτρα λόγω εισοδηματικών κριτηρίων