Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία-Public Health» του τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, ως μοριοδοτούμενο μεταπτυχιακό τίτλο, στο πλαίσιο των Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., περιλαμβάνεται μεταξύ των μοριοδοτούμενων για τις κλάδο/ειδικότητες ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ), ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ) (ενδεικτικά οι προκηρύξεις 10Κ/2022, 2ΓΒ/2023, 4K/2023).


Επίσης, μοριοδοτείται όταν στην οικεία προκήρυξη ορίζεται ότι γίνονται αποδεκτοί όλοι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου αυτών.