Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία-Public Health» συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας https://eupha.org/EUPHW_Full_list_of_events

European Public Health WEEK 13-17 May 2019

Thursday 16 May – Sustainable and healthy diets

 

Event type:    In-person
Title:    Healthy diet, healthy kids
Description:    A lecture and then open discussion for healthy diet with kids in 3 public kindergarten schools in Patras
Format:      Lecture, Panel discussion
Start / end:    09.00-13.00 Greek time (organisers’ local time)
Location:      Greece and Greece
Specific location(s):    Patras
Reach:    Local
Language(s):    Greek
Website:    http://www.publichealth.med.upatras.gr/
Getting involved:    avanta@upatras.gr
Institutions:    M.Sc Public Health, Medical School , University of Patras, Greece