Ενημερώνουμε τους νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ότι έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τα πιστοποιητικά εγγραφής τους και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, πριν την έναρξη υποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022, ώρα 14.00 στην Αίθουσα Φροντιστηριακής Διδασκαλίας B (1ος όροφος), κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής.

Μετά την ενεργοποίηση των προσωπικών κωδικών έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του συνδέσμου http://progress.upatras.gr όπως:

  • Ανανέωση εγγραφής σε ακαδημαϊκό εξάμηνο
  • Δήλωση μαθημάτων – ειδίκευσης
  • Πρόσβαση στην προσωπική καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο)
  • Έλεγχος Προόδου
  • Υποβολή αίτησης πιστοποιητικών

Η ανανέωση εγγραφής κάθε εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία.

Η παραπάνω διαδικασία είναι προσωπική υποχρέωση κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, καθώς υποβάλλονται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης, που τους έχουν χορηγηθεί.