Σας ενημερώνουμε ότι θα δοθεί παράταση στην υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ Δημόσια Υγεία, και συγκεκριμένα από 28 Φεβρουαρίου έως και 11 Μαρτίου.