Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ότι οι εγγραφές για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως και 2 Μαρτίου 2022.

 

Για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary@med.upatras.gr με κοινοποίηση στο tpsara@upatras.gr τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (επισυνάπτεται)
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό γεννήσεως (μόνο για άνδρες)
  4. Aπόδειξη καταβολής διδάκτρων (τραπεζική κατάθεση της προκαταβολής των 600 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα: IBAN: GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232, Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός «ΦΚ80751» και το ονοματεπώνυμο του επιτυχόντος.
  5. Υπεύθυνες Δηλώσεις (επισυνάπτονται)

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί και στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής (Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Πανεπιστημιούπολη, 26500 Ρίο Πάτρα) τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου σπουδών πρόκειται να ξεκινήσουν την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022. Στη συνάντηση αυτή θα σας ανακοινωθεί το πρόγραμμα του εξαμήνου και ο τρόπος λειτουργίας του.

 

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μπορούν να αποστέλλονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mscpubhealth@upatras.gr με κοινοποίηση στο tpsara@upatras.gr κατά το χρονικό διάστημα, από 22 έως και 23 Φεβρουαρίου 2022.

 

Επισυναπτόμενα:

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_GDPR
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
  3. ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗ