Με δεδομένη κατάληψη του τμήματος Ιατρικής που βρίσκεται σε εξέλιξη, σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται οι εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ Δημόσια Υγεία. Επιπλέον, οι προγραμματισμένες για Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.