Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δημόσια Υγεία εγκαινιάζει το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο που έγινε με την επιμέλεια φοιτητών του μεταπτυχιακού. Σκοπός του ενημερωτικού δελτίου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας επικοινωνίας, με τρέχοντα επιστημονικά θέματα, πρόσφατες δημοσιεύσεις, καθώς και άλλες εκδηλώσεις.