Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Δημόσια Υγεία» ότι πρέπει να εισέλθουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr προκειμένου να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 έως και την 31.3.2017.

Η ανανέωση εξαμήνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία.

Η παραπάνω διαδικασία είναι προσωπική υποχρέωση κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, καθώς υποβάλλεται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία https://progress.upatras.gr με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης, που τους έχουν χορηγηθεί.