Στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health”, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα υποστηρίξουν τις μεταπτυχιακές διατριβές τους την Πέμπτη, 7.2.2019 και ώρες 9:00 π.μ.-14:00 μ.μ., την Παρασκευή 8.2.2019 και ώρες 14:30 μ.μ.-15:00 μ.μ. στην Αίθουσα Φροντιστηριακής Διδασκαλίας Α΄ του Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών του Ιατρικού Τμήματος (1ος όροφος) και την Παρασκευή, 15.2.209 στην Αίθουσα Μικροβιολογίας του Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών του Ιατρικού Τμήματος (3ος όροφος) ως το επισυναπτόμενο.