Στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health”, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα υποστηρίξουν τις μεταπτυχιακές διατριβές τους την Πέμπτη, 30.5.2019 την Αίθουσα Φροντιστηριακής Διδασκαλίας Α΄ του Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών του Ιατρικού Τμήματος (1ος όροφος) και ώρες 9:00 π.μ.-12:00 μ.μ. ως το επισυναπτόμενο