Στο πλαίσιο του ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία-Public Health”, οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα υποστηρίξουν τις μεταπτυχιακές διατριβές τους την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 8:00 π.μ.-17:00 μ.μ. και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 9:30 μ.μ.-11:30 π.μ. στην Αίθουσα Ι-11 του Συνεδριακού & Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, ως το επισυναπτόμενο αρχείο.