Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών 2016 θα πραγματοποιηθεί 6 Οκτωβρίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα