Το νέο ΠΜΣ Δημόσια Υγεία θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2016. Η νέα προκήρυξη θα ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο 2015.