Τα μαθήματα του β’ εξαμήνου ξεκινούν στις 24 Σεπτεμβρίου 2015