Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» να δηλώσουν τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 26.4.2018 έως και 06.05.2018.

Σημειώνεται ότι:

  1. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων είναι η επανεγγραφή* στο εξάμηνο (ανανέωση εγγραφής).
  2. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 και στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018.
  3. Η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία.
  4. Διευκρινίζεται ότι, πέραν της ημερομηνίας λήξης των δηλώσεων μαθημάτων (06.05.2018), δεν μπορεί να γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη αίτηση δήλωσης μαθημάτων από τη Γραμματεία.

*Η επανεγγραφή στο εξάμηνο δεν ισχύει για τους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές (2017-2018)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής