Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος «Δημόσια Υγεία-Public Health» του Τμήματος Ιατρικής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ανανέωση εγγραφής στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-21, να εισέλθουν στο ηλεκτρονικό σύστημα (https://progress.upatras.gr), το διάστημα από 3.9.2020 έως και 31.10.2020.

Η ανανέωση εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση πιστοποιητικών φοίτησης.

Οι προθεσμίες που αφορούν τις δηλώσεις μαθημάτων θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.