Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» να δηλώσουν την κατεύθυνση και τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 3.12.2019 έως και 15.12.2019.

Όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές βρίσκονται στο τέταρτο (4) εξάμηνο σπουδών δηλώνουν τυχόν χειμερινά μαθήματα που χρωστούν από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Σημειώνεται ότι:

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων είναι η επανεγγραφή στο εξάμηνο (ανανέωση εγγραφής).
  • Όσοι φοιτητές δεν κάνουν ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019 και στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.
  • Η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία.
  • Διευκρινίζεται ότι, πέραν της ημερομηνίας λήξης των δηλώσεων μαθημάτων (15.12.2019), δεν μπορεί να γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη αίτηση δήλωσης μαθημάτων από τη Γραμματεία.