Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health» να δηλώσουν τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 28.5.2020 έως και 3.6.2020.

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση