Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση σε θέματα Δημόσιας Υγείας μέσα από σεμινάρια που θα διοργανώνονται από εξειδικευμένους προσκεκλημένους επιστήμονες.

Περιγραφή Μαθήματος: Στα σεμινάρια θα γίνονται παραδόσεις διαφόρων θεμάτων Δημόσιας Υγείας με βιωματική προσέγγιση

https://eclass.upatras.gr/courses/MED1064/